Προϊόντα - Μηχανικοί - Τεχνικές Εταιρίες - Αποξηλώσεις

espa

Αναλαμβάνουμε την αποσυναρμολόγηση και την αποξήλωση παλαιών στοιχείων και αντικειμένων από τον χώρο σας άμεσα και με ασφάλεια.

Η απομάκρυνση και η αποκομιδή όλων των υλικών, πραγματοποιείται με μέσα της εταιρίας.

Η μεταφορές των μπαζών γίνονται και από το μπαλκόνι για την αποφυγή φθορών στους υπόλοιπους χώρους.