Προϊόντα - Μηχανικοί - Τεχνικές Εταιρίες - Γυψοσανίδες - ψευδοροφές

espa

 Οι γυψοσανίδες χρησιμοποιούνται για την επένδυση καιΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ

τη κατασκευή τοίχων  και οροφών  με δυνατότητα οι επιφάνειες να είναι ίσιες , καμπύλες , με εσοχές ή εξοχές , με θέση για κρυφό φωτισμό και ειδικά σχέδια για την δημιουργία ψευδαίσθησης του χώρου , ανάλογα με τις απαιτήσεις του χώρου

Τα φύλλα γυψοσανίδας τοποθετούνται σε μεταλλικό σκελετό διαμορφωμένο ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε έργου. Ενδιάμεσα από τα φύλλα γυψοσανίδας μπορεί να τοποθετηθεί ηχομονωτικό ή θερμομονωτικό υλικό