Ιδιώτες - Ανακαινίσεις διαμερισμάτων - Ανακαίνιση διαμερίσματος 140 m2 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

espa

Ανακαίνιση διαμερίσματος 140 m2 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Κωδ.: 100.200.300

Αναλάβαμε την ανακαίνιση διαμερίσματος 140μ2 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης επί της οδού Μητροπόλεως. Γυψοσανίδες για διαχωρισμό χώρων, υγρομόνωση και θερμομόνωση και χρωματισμό όλων των δωματίων.

Αναλάβαμε την ανακαίνιση διαμερίσματος 140μ2 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης επί της οδού Μητροπόλεως. Γυψοσανίδες για διαχωρισμό χώρων, υγρομόνωση και θερμομόνωση και χρωματισμό όλων των δωματίων. Αναλάβαμε την ανακαίνιση διαμερίσματος 140μ2 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης επί της οδού Μητροπόλεως. Γυψοσανίδες για διαχωρισμό χώρων, υγρομόνωση και θερμομόνωση και χρωματισμό όλων των δωματίων. Αναλάβαμε την ανακαίνιση διαμερίσματος 140μ2 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης επί της οδού Μητροπόλεως. Γυψοσανίδες για διαχωρισμό χώρων, υγρομόνωση και θερμομόνωση και χρωματισμό όλων των δωματίων.