Προϊόντα - Ιδιώτες - Επισκευές όψεων κτιρίου - Θερμοπροσώψεις κτιρίων

espa

Ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πιστοποιήσεων ΕΟΤΑ σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης - θερμοπρόσωψης αποτελεί τον σύγχρονο τρόπο θερμομόνωσης νέων αλλά και παλαιών κτιρίων και παρουσιάζει πλήθος πλεονεκτημάτων. Για την διασφάλιση της ποιότητας του συστήματος εξωτερικής θερμοπρόσωψης, όλα τα υλικά πρέπει να  διαθέτουν σήμανση CE.

Κατά την εφαρμογή του συστήματος δόμησης,  εξωτερικά στις όψεις του κτιρίου επικολλώνται θερμομονωτικές πλάκες ειδικών προδιαγραφών. Στην συνέχεια διαμορφώνονται επάνω τους τα επιθυμητά διακοσμητικά αρχιτεκτονικά στοιχεία (σκοτίες, κορνίζες κτλ) και τέλος εφαρμόζονται υψηλής ποιότητας επιχρίσματα ενισχυμένα με κατάλληλο υαλόπλεγμα. Τα τελικά επιχρίσματα είναι έγχρωμα ή λευκά και υπάρχει η δυνατότητα για επιλογή ανάμεσα σε ιδιαίτερα ελκυστικές τεχνοτροπίες.

Προσφέρουν μια απόλυτα ασφαλή κατασκευαστική λύση, με μεγάλο κύκλο ζωής και σημαντικά ενεργειακά οφέλη.

Η εταιρία μας με χρήση πιστοποιημένων υλικών ή συστημάτων θερμοπρόσωψης προσφέρει  την ελαχιστοποίηση του τελικού κόστους κατασκευής και ταυτόχρονα σημαντικά ενεργειακά οφέλη με μεγάλο κύκλο ζωής.

Πλεονεκτήματα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου :


  • Μειώνουν το κόστος θέρμανσης και κλιματισμού καθώς περιορίζουν στο ελάχιστο την ανταλλαγή θερμότητας μεταξύ του εξωτερικού και του εσωτερικού του κτηρίου εξοικονομώντας ενέργεια μέχρι και 60% σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους μόνωσης.
  • Εξαλείφουν τις θερμογέφυρες ενώ ταυτόχρονα προστατεύουν το σύνολο της κατασκευής από τις θερμοκρασιακές μεταβολές εμποδίζοντας την εμφάνιση ρωγμών.