Αναλαμβάνουμε τη κοπή μέρους του τοίχου για τη δημιουργία νέας πόρτας ή παραθύρου  και τη κοπή μέρους της οικοδομικής πλάκας για τη τοποθέτηση νέας εσωτερικής σκάλας ή ασανσέρ

Η κοπή γίνετε από εξειδικευμένο προσωπικό και δίνει λύσεις χωρίς να προκληθούν φθορές στην υπόλοιπη οικοδομική  πλάκα , κάτι που συμβαίνει με την χρήση κομπρεσέρ.