Η γυψοσανίδα χρησιμοποιείτε και στη διαμόρφωση των οροφής .Τοποθετείται σε μεταλλικό σκελετό και δίνετε η δυνατότητα στο πελάτη να επιλέξει τη διαμόρφωση της ,ίσια  , καμπύλη , με διακοσμητικά κούτελα , κρυφός φωτισμός ή όποιο συνδυασμό επιθυμεί .Λόγο της σταθερότητας των υλικών μπορούμε να έχουμε μεγάλες ενιαίες επιφάνειες , κάθετες ,οριζόντιες ή υπό κλήση.