Προϊόντα - Μηχανικοί - Τεχνικές Εταιρίες - Γυψοσανίδες - ψευδοροφές - Χωρίσματα

espa

  

         

         

 

   

Η χρήση γυψοσανίδας για τη κατασκευή χωρισμάτων δεν επιβαρύνει το φέρον οργανισμό ( μπετά ) του κτιρίου , βοηθάει στην εξοικονόμηση χώρου καθώς και στην ευελιξία διαμόρφωσης των επιμέρους χώρων .

Οι γυψοσανίδες τοποθετούνται σε μεταλλικό σκελετό , η τοποθέτηση γίνετε βάση προδιαγραφών , ώστε η κατασκευή να είναι σταθερή και ασφαλής.

Δίνει τη δυνατότητα να τοποθετηθούν εσωτερικά , στις ειδικά διαμορφωμένες θέσεις,  τα καλώδια και οι σωληνώσεις τα οποία και  καλύπτονται ενώ παράλληλα η πρόσβαση σε αυτές γίνετε ευκολότερη .

Ο μεταλλικός σκελετός είναι ειδικά διαμορφωμένος για να τοποθετηθεί θερμομονωτικό–  ηχομονωτικό υλικό ανάμεσα στις γυψοσανίδες το οποίο παράλληλα να παρέχει και πυροπροστασία .

Δεν χρειάζεται σπατουλάρισμα καθώς η τελική επιφάνεια είναι λεία .

Η τελική κατασκευή είναι πιο ελαφριά , καταλαμβάνει λιγότερο χώρο , παρέχει μόνωση ,δίνει τη δυνατότητα διαμορφοποίησης και είναι πολύ πιο γρήγορη στη κατασκευή από ένα χώρισμα κατασκευασμένο με τούβλα λάσπη και σοβά .

Μοναδικό πλεονέκτημα της χρήσης γυψοσανίδας είναι η ευελιξία σχεδίων που έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε .

Εσοχές σε μεγάλες ή μικρές διστάσεις καθώς και καμπύλες επιφάνειες επιτρέπουν την υλοποίηση και του πιο απαιτητικού σχεδιασμού .